Gdzie kupić fundusze?
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania
aktywne oszczędzanie
Szczegóły

Raiffeisen Aktywnych Startegii Dłużnych

obligacje korporacyjne
Szczegóły
Raiffeisen Globalnych Możliwości
globalne możliwości
Szczegóły
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania
aktywne inwestowanie
Szczegóły

Informacja o połączeniu

Informujemy, że w dniu 29 marca 2019 roku nastąpiło prawne połączenie spółki Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej Raiffeisen TFI S.A.) poprzez wniesienie jej majątku do spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. („TFI BGŻ BNP Paribas S.A.”). W wyniku połączenia RIVIERA TFI S.A. (dawniej Raiffeisen TFI S.A.) została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejestrowy i przestała istnieć a TFI BGŻ BNP Paribas S.A. wstąpiła w ogół jej praw i obowiązków. Od dnia połączenia fundusze inwestycyjne Raiffeisen SFIO Parasolowy oraz FWR Selektywny FIZ są  reprezentowane i administrowane przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A.  Zdarzenie to nie ma wpływu na prawa uczestników i funduszy Raiffeisen SFIO Parasolowy oraz FWR Selektywny FIZ i nie wymaga od nich żadnych działań.