Gdzie kupić fundusze?

AKTUALNOŚCI

< powrót do listy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZARZĄDZAJĄCEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZARZĄDZAJĄCEGO PORTFELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU RAIFFEISEN SFIO PARASOLOWY

Niniejszym, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) informuje , że z dniem 2.11.2018 r. zmianie ulega zarządzający portfelem inwestycyjnym subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy („Fundusz”).

W dniu 25.10.2018 r. została zawarta umowa o zarządzanie z Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. W związku z powyższym, w dniu 02.11.2018 r. Towarzystwo zamieściło na stronie internetowej www.raiffeisentfi.pl ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu w zakresie zmiany podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu.

Pragniemy zaznaczyć, że rola Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będzie sprowadzała się wyłącznie do zarządzania portfelami inwestycyjnymi i realizowaniem polityki inwestycyjnej Funduszy zgodnie z zapisami Statutów. Wszelkie kwestie dotyczące reprezentowania Funduszy, obsługi księgowej Funduszy, wyceny, sporządzania sprawozdań, jak również obsługi Uczestników spoczywa na Raiffeisen TFI S.A.

Załączniki