Gdzie kupić fundusze?

AKTUALNOŚCI

< powrót do listy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE NAZWY SPÓŁKI RAIFFEISEN TFI S.A. NA RIVIERA TFI S.A.

Informujemy, że nastąpiła zmiana nazwy Spółki Raiffeisen TFI S.A. Od 04.01.2019 r. Spółka prowadzić będzie działalność pod nazwą Riviera TFI S.A.

Zmiana nazwy TFI nie wymaga dopełnienia żadnych formalności ze strony Uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych oraz posiadaczy Certyfikatów Inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz nie wpływa na sposób funkcjonowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Nie uległy zmianie: nazwy i polityki inwestycyjne oraz sposób zarządzania subfunduszami, numery rachunków, sposób obsługi inwestycji klientów, stawki opłat związanych z inwestowaniem w fundusze, numery telefonów kontaktowych, infolinii oraz adres siedziby, NIP, REGON i KRS – pozostaną takie same mimo zmiany nazwy Towarzystwa.

Wdrożone zmiany nie wiążą się z koniecznością jakichkolwiek działań po stronie naszych klientów.

Załączniki