Gdzie kupić fundusze?

AKTUALNOŚCI

< powrót do listy

OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU PRAWNYM RIVIERA TFI S.A. Z TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A.

W dniu 29.03.2019 roku nastąpiło połączenie Spółek:

RIVIERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (poprzednia nazwa RAIFFEISEN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000588749, NIP: 7010523358, REGON: 36310042400000, (zwanej dalej „RIVIERA TFI S.A.).

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000031121, NIP: 5260210808, (zwanej dalej „TFI BGŻ BNP Paribas S.A.”)

Połączenie nastąpiło na podstawie artykułu 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. całego majątku RIVIERA TFI S.A. (łączenie się przez przejecie). z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki TFI BGŻ BNP Paribas S.A.

W wyniku połączenia w dniu 29.03.2019 roku:

a) Spółka TFI BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki RIVIERA TFI S.A., na zasadzie sukcesji uniwersalnej;

b) Spółka RIVIERA TFI S.A. została wykreślona przez sąd rejestrowy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki